"Нилекс "ООД предлага:

• Дървени въглища
• ПП торби от 5 кг, 10 кг до 26 кг
• Хартиени торби от 3 кг, 5 кг и 10 кг

Фирмата ни притежава необходимите лабораторни изследвания регистрации за производството на дървени въглища,което е сигурен знак за качеството на продукцията ни.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Разпалването да се извършва с дърва или продукти специално предназначени за това!
Да не се използват за разпалване лесно запалими течности!
При употреба в затворени помещения трябва да има димоотвод!
Печенето да започне, когато дървените въглища се покрият с фин бял пепелен слой и скарата е добре нагорещена!
Да се съхранява на сухо!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Химичен състав: дървени въглища 
Външен вид: късове с различна големина
Цвят – равномрно черен
Пепел – 5% макс.
Влага – 15% макс.
Въглерод – 80% мин.
Материал – дъб, габър.