Фирма "Нилекс"ООД предлага Еко Брикети,в удобни опаковки от полипропиленови чували по 20 кг.

Произведени са от 100% букови стърготи,  по шнекова технология.

Предимства на Еко Брикетите:
1.Един тон  брикети се равнява на около 5-6 куб.метра дърва за огрев.
2.Висока калоричност-4,8-5,1 кВт/ч (4500 до 5000 килокалории).
3.Компактност-  един тон  заема място около 1 куб.метра.
4.Нищожна остатъчна пепел-10-15 кг за тон.
5.Минимални вредни eмисии, сяра-под 0,03%.
6.Много ниска влажност-4-6%.
7.Период на изгарян-3-4 часа.

ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Email: nileks@abv.bg   |   Site: http://nileks.com/

   

офис на "Нилекс"ООД