Дружеството разполага със  складови бази на територията на страната и  в Гърция

ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Email: nileks@abv.bg   |   Site: http://nileks.com/

   

офис на "Нилекс"ООД